hockey DB
home search by league team forums morning report contact us
home

1983-84 Gorky Torpedo roster and statistics

Click to view Player Register

Regular Season Playoffs
# Player Name Birthdate Age Pos. GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
10 Vladimir Kovin 1954-06-20 29 F 43 22 13 35 50
17 Alexander Skvortsov 1954-08-28 29 F 37 18 11 29 21
18 Mikhail Varnakov 1957-06-25 26 L 42 11 14 25 12
13 Viktor Dobrokhotov 1953-03-23 30 F 42 15 3 18 17
8 Anatoli Vodopjyanov 1960-08-05 23 R 43 11 7 18 40
4 Yuri Fedorov 1949-07-08 34 D 43 7 11 18 20
22 Sergei Novoselov 1965-03-31 18 R 36 11 6 17 14
21 Sergei Yeganov 1957-03-14 26 C 39 10 7 17 14
14 Evgeny Kudimov 1965-04-16 18 F 39 8 4 12 21
16 Alexander Kokurin 1951-04-01 32 F 26 5 5 10 12
6 Mikhail Presnyakov 1956-04-16 27 D 43 4 5 9 28
5 Vladimir Vyazov 1956-04-03 27 D 43 4 3 7 8
11 Nikolai Golyshev 1961-03-24 22 D 43 2 5 7 24
19 Valeri Yurov 1961-05-15 22 R 34 4 1 5 12
15 Pavel Torgayev 1966-01-25 17 C 27 2 3 5 8
2 Vladimir Astafyev 1950-02-01 33 D 43 1 4 5 6
7 Sergei Kunin 1958-03-17 25 D 43 2 0 2 33
24 Alexander Zakharov 1963-06-11 20 F 17 0 2 2 20
24 Victor Vodopjyanov 1962-03-06 21 2 1 0 1 0
23 Vladimir Kireyev 1967-06-30 16 R 4 1 0 1 0
23 Alexander Frolov 1952-06-14 31 F 15 0 1 1 2
12 Nikolai Gorshkov 1963-02-24 20 F 17 0 1 1 2
25 Oleg Kudryavtsev 1963-06-02 20 D 1 0 0 0 0
12 Mikhail Pashintsev 1962-01-24 21 L 1 0 0 0 0
28 Valeri Buyankin 2 0 0 0 0
3 Lev Latin 1966-04-14 17 D 9 0 0 0 10
1 Sergei Tyulyapkin 1954-07-04 29 G 12 0 0 0 2
20 Vladimir Vorobiev 1959-11-09 23 G 34 0 0 0 0
Totals 139 106 245 376